Wizerunek i komunikacja lidera samorządowego. Wystąpienia publiczne

Program i karta zgłoszenia

Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 18 stycznia cena wynosi 499,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim liderom samorządowym szkolenie, którego przedmiotem będzie autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz kreowanie wizerunku z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Samorząd terytorialny opiera się na ludziach, ich zaangażowaniu, aktywności, kapitale społecznym wspólnot lokalnych. Samorząd potrzebuje lokalnych liderów, odpowiedzialnych, otwartych na świat, a jednocześnie umiejących się komunikować, budować relacje i dokonywać zmian. Na rynku jest wiele szkoleń z zakresu public relations, natomiast my przygotowaliśmy szkolenie skoncentrowane wprost na potrzebach liderów lokalnych i samorządowych. Program i zakres zajęć wynika z doświadczeń i ma charakter w pełni praktyczny. Uczestnicy zwiększą swoją wiedzę w zakresie wystąpień publicznych oraz dowiedzą się jak skutecznie budować relacje publiczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej umiejętności budowania swojej marki osobistej.
• Zdobycie umiejętności układania relacji z otoczeniem, szukania sojuszników, rozwiązywania konfliktów.
• Zrozumienie, że dobre public relations wymagają nieustannego doskonalenia i rozwoju osobistego.
• Poznanie mechanizmów określenia swoich mocnych i słabych stron, wyznaczenia celów i wartości.
• Zdobycie umiejętności przygotowywania wystąpień publicznych oraz wiedzy z zakresu retoryki i erystyki, mowy ciała.
• Zrozumienie, że każdy może być dobrym mówcą, ale wymaga to pracy nad sobą.
• Poznaje praktycznych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem i dobrze komunikować z otoczeniem.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Wizerunek i marka osobista lidera lokalnego.
1. Czym jest marka osobista?
2. Jak z pomysłem i powodzeniem budować markę osobistą lidera lokalnego?
3. Wizerunek a marka osobista.
4. Czym jest samoświadomość lidera i dlaczego jest ważna?
5. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci…
Moduł II. Wystąpienia publiczne.
1. Jak radzić sobie ze strachem, tremą i stresem w wystąpieniach publicznych?
2. Jak przygotować wystąpienie publiczne? Trójkąt retoryczny Arystotelesa.
3. Mowa ciała w wystąpieniach publicznych.
4. Wystąpienia publiczne. Jak unikać błędów?
5. Wystąpienia publiczne on line.
6. Jak mówić do ludzi, by nas słuchali?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz ich zastępcy, członkowie zarządów, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad i radni, kadra kierownicza JST i osoby zainteresowane doskonaleniem i rozwojem osobistym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Samorządowiec, zastępca burmistrza Wyszkowa, dr nauk społecznych, MBA, nauczyciel akademicki (w obszarach samorządności lokalnej, przywództwa, public relations, społeczeństwa obywatelskiego – współpraca ze Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica w Płocku, Collegium Humanum), specjalista PR, marki osobistej i marketingu politycznego, dziennikarz, rzecznik prasowy, mediator, uczestniczka licznych programów aktywizujących lokalną społeczność, działań wspierających społeczeństwo obywatelskie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny samorządności terytorialnej, zarządzania lokalnego, lokalnych systemów władzy i elit lokalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 18 stycznia cena wynosi 499,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu we wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 stycznia 2023 r.