Zarządzanie swoim czasem pracy i automotywacja z uwzględnieniem pracy zdalnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Obecne czasy postawiły wielu pracodawców i pracowników przed wyzwaniem pracy zdalnej. Podczas proponowanego przez nas szkolenia omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia, jak efektywnie organizować swój czas i pracę w warunkach home office, a także jak znaleźć motywację do należytego wykonywania obowiązków w dzisiejszych okolicznościach. Uczestnicy otrzymają zestaw praktycznych metod skutecznego motywowania się i zarządzania sobą w czasie z uwzględnieniem pracy zdalnej w celu zwiększenia efektywności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Co uczestnik będzie wiedział, czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia? 
• Dokona oceny obecnej sytuacji i pozna praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie pracy, w tym pracy zdalnej.
• Dokona oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu.
• Dokona analizy wykorzystania czasu w swojej pracy.
• Pozna bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie.
• Pozna narzędzia do zarządzania czasem i nauczy się praktycznie je wykorzystywać w nowej sytuacji.
• Nauczą się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych.
• Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych.
• Pozna narzędzia do zarządzania czasem.
• Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań.
• Nauczy się tworzyć listy kontekstowe.
• Nauczy się korzystać z Metody Alpen.
• Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro.
• Pozna „metodę żaby”, „zasadę jednego” i „zasadę 2 minut”.
• Nauczy się planować w nowej rzeczywistości zawodowej.
• Zmniejszy odczuwanie stresu.
• Odzyska poczucie kontroli nad swoją pracą.
• Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.
• Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań.
• Poznanie metody i techniki skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji.
• Pozna metody motywowania się.
• Wzrośnie ich efektywność biznesowa poprzez zwiększenie umiejętności zarządzania czasem.
• Będą mieć lepsze samopoczucie, poprawią skuteczności i efektywności pracy.

Co uczestnik będzie umiał, czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce?
• Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych.
• Będzie potrafił poprawnie formułować cele krótko i długoterminowe.
• Nauczy się planować działania konieczne do osiągania celów.
• Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań.
• Nauczy się tworzyć listy kontekstowe w wykorzystywać sprawdzone metody organizacji pracy.
• Nabycie umiejętności bardziej efektywnego wykorzystywania codziennych narzędzi pracy.
• Pozna metody automotywacji.
• Zdobycie umiejętności szybkiego „ruszania z miejsca”, realizowania zaległych zadań i projektów.
• Nauczy się zmniejszać ilość „pożarów” i stresu w miejscu pracy.

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?
• Zwiększy kompetencje samoświadomości (określi swój profil osobowościowy i jego wpływ na zarządzanie czasem).
• Będzie umiał się zmotywować.
• Uświadomi sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracuje nowe, skuteczniejsze rozwiązania.
• Przejmie kontrolę nad sprawami zawodowymi i osobistymi.
• Zmniejszy odczuwanie stresu.
• Odzyska poczucie kontroli nad swoją praca.
• Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.
• Zwiększy kompetencje relacyjne i asertywne.
• Zwiększy samoświadomość dotyczącą roli systemu wartości i priorytetów.
• Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań.
• Zmieni nastawienie i styl pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów.
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. PRACA ZDALNA – JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?
Cel: Uświadomienie uczestnikom barier i korzyści wynikających z pracy zdalnej.
• Pozytywne i negatywne skutki pracy zdalnej.
• Moje nowe miejsce pracy – jak je przygotować?
• Jak sobie radzić z rozpraszaczami i utrudniaczami w nowym miejscu pracy?
• Rytuały – kluczem do efektywności w nowej rzeczywistości.
• Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan.
• Schemat dnia – na co zwrócić uwagę, jakich pułapek się ustrzec?
• Rytm dnia – jak wykorzystać krzywą wydajności dnia, jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
• Celebracja – dlaczego się wynagradzać i kończyć dzień z pozytywnym myśleniem?
Moduł II. STRUKTURALIZACJA CZASU – JAK USTALIĆ SCHEMAT i RYTM DNIA, JAK PLANOWAĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI?
Cel: Poznanie wskazówek ułatwiających ustalenie schematu dnia i określenie rytmu dnia. Poznanie metod planowania pracy własnej w celu przezwyciężania chęci odkładania na później.
• Matryca Eisenhowera – jak ją wykorzystać w nowej rzeczywistości i ustrzec się prokrastynacji?
• Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
• Metoda POMODORO – jak wyznaczyć godziny pracy, żeby być efektywnym?
• Metoda ALPEN - jak wykorzystać do robienia harmonogramu?
• Metoda 5/3 i Reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany.
• Czyje „małpy” nosisz na swoich plecach – sztuka asertywności.
Moduł III. NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE - JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DO LEPSZEGO ZARZĄDZANIA CZASEM W PRACY ZDALNEJ? JAK SIĘ MOTYWOWAĆ?
Cel: Opracowanie skutecznych metod działania w pracy zdalnej w celu zwiększenia efektywności zawodowej i osobistej. Metody motywowania się.
• Motywacja – co zrobić, żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce.
• „ZEN TO DONE” Leo Babauty – jak nawyki wspierają naszą efektywność?
• Zasady wspomagające motywację i lepsze zarządzanie czasem w pracy zdalnej w celu podniesienia efektywności pracy:  ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”, „Reguła 5…4… 3… 2… 1”.
• Listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu.
• Świadome wykorzystanie Prawa PARKINSONA.
• Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja, celebrowanie sukcesów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do pracowników chcących lepiej zarządzać sobą w czasie, zwiększyć swoją efektywność i móc się motywować.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener - szkoleniowiec (certyfikat II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); certyfikowany coach (certyfikat Multi Level Coaching); metodyk Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie; Mistrz Praktyk NLP; maratonka - zdobywczyni Korony Maratonów Polskich. Wielokrotnie występowała w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 22 października 2021 r.