Zarządzanie zmianą w wymagającej rzeczywistości VUCA

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Budowanie organizacji, kształtowanie jej rozwoju, zarządzanie pracownikami i ich motywowanie i stawia szczególne wyzwania przed liderami. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem zmianą w dzisiejszych czasach.

Ważne informacje o szkoleniu

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy w wielu obszarach przypomina tę określoną akronimem VUCA – jest zmienna, niepewna, złożona oraz niejednoznaczna. Możemy jednak coraz lepiej się do niej przygotować. Zapraszamy na kilkugodzinne szkolenie, podczas którego pokażemy, że zmiany i tak nadejdą oraz przygotujemy Ciebie na ich przyjęcie, akceptację, wdrożenie i efektywne w nich funkcjonowanie. Ponieważ – jak mawiał Heraklit z Efezu – „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”, podczas szkolenia przyjrzymy się temu, jak efektywnie „nią” oraz sobą w „niej” zarządzać. Porozmawiamy o sposobach komunikacji zmiany w organizacji, o tym jak ważna jest wspólna wizja tego, gdzie dążymy jako zespół oraz przyjrzymy się temu, jak być autentycznym przywódcą i agentem zmiany w organizacji. Zajęcia poprowadzi, ekspert współpracujący z FRDL, który od siedmiu lat zarządza organizacjami oraz zespołami funkcjonującymi w rzeczywistości stałej zmiany.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania w sytuacji zmiany oraz zarządzania zmianą.
• Rozwiniecie kompetencji w zakresie przygotowania siebie/swojej instytucji do zmiany oraz funkcjonowania w sytuacji zmiany.
• Poznanie narzędzi oraz zdobycie umiejętności do efektywnego zarządzania sobą/swoją instytucją w sytuacji zmiany.
• Poznanie zasad i mechanizmów wykształcania w sobie postawę gotowości do zmiany.

zwiń
rozwiń
Program

1. Świat VUCA – definicja; wprowadzenie do warsztatów.
2. Cztery elementy rzeczywistości VUCA:

• Volatility (zmienność).
• Uncertainty (niepewność).
• Complexity (złożoność).
• Ambiguity (niejednoznaczność).
3. VUCA Prime – wizja, zrozumienie, jasność i zwinność, czyli 4 kompetencje przyszłości świadomych menadżerów.
• Volatility (zmienność) vs WIZJA – to, gdzie dążymy.
• Uncertainty (niepewność) vs ZROZUMIENIE (pozyskujmy informacje zwrotne z otoczenia, od pracowników, klientów, konkurencji, rynku).
• Complexity (złożoność) vs JASNOŚĆ – wypracujmy przejrzysty system zarządzania w organizacji.
• Ambiguity (niejednoznaczność) vs ZWINNOŚĆ – zdolność do szybkiej adaptacji i przeprowadzania zmian dostosowujących do zmiennych.
4. Zmiana jako proces w organizacji.
• Rodzaje zmian.
• Rekcje na zmianę.
• Proces „zmagania się” ze zmianą.
• Zjawisko ambiwalencji.
5. Zmiana czyli nowe doświadczenie.
• Dlaczego ludzie boją się zmian? Warsztaty w oparciu o koncepcję S. Johnsona.
• Zarządzanie zmianą oraz umiejętność funkcjonowania w sytuacji zmiany jako kompetencja.
6. Wizja jako odpowiedz na zmianę. Poziom zrozumienia i definicji w odniesieniu do perspektywy ogólnofirmowej i osobistej.
• Znaczenie świadomości wizji.
• Sposoby budowania wizji w organizacji.
• Wizja organizacja a wizja pracowników.
• System wartości organizacji.
• Komunikacja wizji w organizacji.
7. Przywództwa w świecie VUCA.
• Dziesięć sposobów na sprawne przywództwo.
• Wskazówki dot. Zarządzania wirtualnymi zespołami.
• Zachowania zwycięskich zespołów.
8. Filozofia pracy agile i cykl ciągłego udoskonalania.
• Agile – wprowadzenie.
• Manifest agile.
• Możliwości zastosowania filozofii agile w instytucji.
9. Formuła SSC
• Start – co wdrożę jako nową dobrą praktykę.
• Stop – czego zaprzestanę.
• Continue – co będę dalej stosował.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających oraz kadry średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zapraszamy osoby, które w swoich organizacjach odpowiedzialne są za proces wprowadzania zmian bądź nim zarządzają.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca, ekspert CDV Biznes w Collegium Da Vinci, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School. Autor kilkudziesięciu wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstw z branży wysokich technologii oraz systemów ocen pracowniczych. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Menedżer ds. inkubacji w parkach naukowo-technologicznych, m.in. w Platformie Startowej Hub of Talents 2, gdzie wspiera startupy od momentu pomysłu, do wytworzenia MVP i skalowalnego modelu biznesowego. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Posiada ponad 12 000 godzin zrealizowanych szkoleń oraz usług doradczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2022 r.