Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Jak przygotować się do wdrożenia nowych procedur zamówień publicznych w roku 2021?

Ważne informacje o szkoleniu

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Nowa rewolucyjna ustawa Prawo zamówień publicznych. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego ekspert omówi nowe regulacje tak aby przygotować Państwa na wymagania ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest odpowiedź na pytanie jak przygotować się do procedur zamówień publicznych w roku 2021 oraz omówienie zmiany w ogłoszeniach, swz, rozwiązaniach organizacyjnych. Co zmienić i dlaczego? Zwrócimy uwagę na błędy jakie zamawiający popełnia przed wszczęciem postępowania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu zamówień publicznych.
2. Nowa ustawa PZP – podział ustawy na kluczowe części wpływające na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Podział zamówień publicznych na etapy.
3. Zmiany organizacyjne w jednostce zobowiązanej do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak przygotować się do zamówień publicznych w nowym stanie prawnym.
4. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia.

• Rozwiązania organizacyjne – punkty kluczowe. Komisja przetargowa – osoby.
• Planowanie zamówień (trzy poziomy planowania – obowiązkowe i opcjonalne).
• Opis przedmiotu zamówienia, warunki, wykluczenia, kryteria oceny.
• Pozostałe zmiany w treści SWZ, zaproszenia, ogłoszenia o zamówieniu. Zestawienie i przykłady.
• Harmonogram czasowy postępowania, na co zwrócić uwagę.
• Elektronizacja. Czy program do zamówień publicznych jest obowiązkowy?
• Analiza potrzeb i wymagań – na co zwrócić uwagę.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia.
• Wszczęcie, ogłoszenia, zaproszenia – uwagi.
• Procedura postępowania na przykładzie trybu podstawowego lub przetargu nieograniczonego.
• Zawarcie umowy, unieważnienie postępowania.
6. Realizacja umowy.
• Zmiany w umowach – obowiązek czy możliwość?
• Jak sprawdzić czy umowa z roku 2020 będzie spełniać wymagania wynikające z nowej ustawy PZP?
• Raportowanie umowy – zmiany i obowiązek dokumentowania.
7. Uwagi końcowe prowadzącego szkolenie.
8. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizację zadań w ramach PZP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line