Fora samorządowe to szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych.

Fora realizują cel przede wszystkim poprzez comiesięczne spotkania i sesje szkoleniowe poświęcone tematom najbardziej w danej chwili aktualnym, priorytetowym.

Mija rok, od kiedy przenieśliśmy naszą działalność szkoleniową do internetu. Od roku też członkowie Forów działających przy FRDL CS w Łodzi Forum SekretarzyForum Skarbników spotykają się na online sesjach szkoleniowych!

W tej wygodnej formule bierzecie Państwo udział w merytorycznych comiesięcznych wydarzeniach które od wielu lat wpisują się w kalendarz wielu Sekretarzy i Skarbników województwa łódzkiego.

Zapraszamy do zrzeszenia się w Forach i udziału w zbliżających się spotkaniach!

Więcej:

https://frdl-lodz.pl/fora/forum-sekretarzy/o-forum-1

https://frdl-lodz.pl/fora/forum-skarbnikow/o-forum-2