FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego. Forum Skarbników to Forum działające przy FRDL CS w Łodzi od 2002 r. Forum to jest platformą współpracy i integracji Skarbników, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Głównym celem działania Forum Skarbników jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Skarbników zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. Forum realizuje cele poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju instytucji województwa łódzkiego.

Udział w Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nami Sekretarzami. Składając na Państwa ręce zaproszenie do zrzeszenia się w ramach Forum, zachęcamy do współpracy i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych Skarbnikom.