Z przyjemnością informujemy, że III Krajowy Kongres Forów Skarbników organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST zaplanowany został na 11 i 12 maja 2021 roku.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w nowoczesnej formule poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online. To narzędzie proste i intuicyjne w obsłudze, dostępne poprzez przeglądarkę internetową.

Celem realizowanego Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych. W dalszej części programu znajdą się ważne tematy dotyczące finansów samorządowych uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii:

  • wpływ pandemii na budżety samorządowe,
  • wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie długiem,
  • planowanie finansowe w kontekście inwestycji,
  • utrzymanie dochodów własnych,
  • finansowaniem oświaty i gospodarki odpadami

oraz wiele innych tematów aktualnie istotnych dla samorządu.


Więcej informacji o III Krajowym Kongresie Forów Skarbników na stronie: www.kongresskarbnikow.pl


Zapraszamy już dziś i prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na III Krajowym Kongresie Forów Skarbników! W tej wygodnej formule kongresowej bierzecie Państwo udział w branżowym, merytorycznym wydarzeniu, które od kilku lat wpisuje się w kalendarz każdego Skarbnika. Nie może tu Państwa zabraknąć!