Współpraca, współdzielenie zasobów, transfer wiedzy i zasobów, otwartość na innowacje i technologie 4.0 są kluczowe dla tworzenia dynamicznych, zrównoważonych i innowacyjnych gospodarek miejskich. Wyzwania te nierozerwalnie łączą się z potrzebą współdzielenia.

Jak wyjaśnia Autorka kolejnej Analizy CELowej FRDL, Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, głównym celem ekonomii współdzielenia jest przejście z własności na dostęp. Stanowi ono ważną zmianę z punktu widzenia realizacji zadań publicznych przez miasto np. w zakresie mobilności, sieci internetowej i platform internetowych, energetyki czy ochrony środowiska naturalnego. Walutą tak definiowanej ekonomii współdzielenia jest zaufanie.

Czy w polskich miastach jest przestrzeń na wdrożenie tego – wcale nie tak już nowego – podejścia? Czy pierwsze doświadczenia w tym zakresie nasze miasta mają już za sobą? Czym jest miejski program dla ekonomii współdzielenia i jak powinien wyglądać?

Po odpowiedzi na te pytania i inne inspiracje można sięgnąć, zapoznając się z ekspertyzą, do czego serdecznie zachęcamy!

Zapraszamy również na bezpłatny webinar: Miejski program dla ekonomii współdzielenia - 12 grudnia 2023. Webinar poprowadzi autorka tekstu Agnieszka Smreczyńska-Gąbka - więcej informacji i rejestracja.

UWAGA! Podjęliśmy decyzję o zmianie terminu wydarzenia. O nowym terminie poinformujemy Państwa już wkrótce na naszej stronie internetowej frdl.org.pl