Samorząd terytorialny w Republice Litewskiej przechodził w ostatnich latach dynamiczne przemiany, doświadczając zarówno szerszych reform, jak i systematycznych modyfikacji prawnych. Litewskie elity polityczne poszukiwały optymalnego modelu samorządu terytorialnego, ale wydaje się, że nie do końca udało się go znaleźć. 

Na Litwie samorząd terytorialny składa się aktualnie z 60 regionów (lit. savivaldybė), które z kolei są podzielone na 546 gminy (lit. seniūnija). Gmina na Litwie może obejmować zarówno mały rejon obejmujący kilka wsi, jak i małe miasto czy część większego miasta. Kilka gmin tworzy razem rejon. 

Warto wspomnieć, że model samorządu lokalnego z lat międzywojennych był bliki obywatelom i przyczyniał się do rozwoju lokalnych wspólnot. W jaki sposób współczesna Litwa nawiązuje do tamtych tradycji? Jaka przyszłość stoi przed odnowionym, litewskim samorządem terytorialnym? Więcej w publikacji dr Martinasa Malužinasa "Model samorządu terytorialnego w Republice Litewskiej - geneza i rozwój".