Serbia jest państwem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym – oprócz Serbów zamieszkują ją Albańczycy, Węgrzy, Turcy, Czarnogórcy, Bułgarzy i Rumunii.

Zarówno niejednorodność etniczna, jak i mozaika występujących w Serbii religii, obejmująca prawosławie, protestantyzm, katolicyzm oraz islam zapewnia interesujący kontekst funkcjonowania społeczności lokalnych.

W obecnym kształcie terytorialnym i ustrojowym państwo serbskie występuje od 5 sierpnia 2006 roku.

Tendencje centralistyczne i klientylistyczne przeplatają się w Serbii z prodemokratycznymi postulatami reform samorządu.

O tym, jak zorganizowana jest w Serbii administracja lokalna i jakie uprawnienia przysługują jednostkom lokalnym pisze prof. Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do zapoznania się z jego tekstem.