Jakie jest uzasadnienie utrzymywania w samorządzie dwóch ordynacji wyborczych, proporcjonalnej i większościowej? Czy jest to rozwiązanie efektywne i uzasadnione? Czym charakteryzują się oba warianty, jakie mają zalety i wady? Czy możliwe byłoby zaproponowane innej, alternatywnej koncepcji? Na te pytania odpowiada autor opracowania prof. Eugeniusz Wojciechowski. Proponuje on inny, autorski wariant - poli-większościowy.

Jak wskazuje, jest to koncepcja łącząca cechy ordynacji większościowych i proporcjonalnych, a jej największą zaletą ma być wybór demokratyczny oparty na naturalnym związku kandydata z wyborcą. Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją ordynacji wyborczej „trójkowej” i do szerszej dyskusji na ten temat.