Władze samorządowe w gminach często borykają się z problemami, takimi jak:

  • brak zaangażowania mieszkańców czy poszczególnych grup społecznych w określony projekt, 
  • brak zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań gminy, 
  • negatywna opinia mieszkańców o podejmowanych przez władze decyzjach, 
  • niespełnianie oczekiwań różnych interesariuszy (np. przedsiębiorców), 
  • niezadowolenie mieszkańców z warunków życia. 

Wszystkie te problemy można zminimalizować poprzez zwiększenie poczucia zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy. 

Sprzyjać temu będzie profesjonalne zarządzanie relacjami z interesariuszami. Na pytanie, czym ono jest i jak zaplanować udział podmiotów spoza administracji publicznej w działaniach urzędu odpowiada w swoim tekście dr hab. Robert Geisler, prof. UO z Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy do zapoznania się z tego opracowaniem.