Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W tym roku będziemy organizowali III edycję Ranking Gmin Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

Wyniki Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali która planowana jest na 1 grudnia 2023 r. Już dziś zapraszamy!