Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim.

W tym roku będziemy też organizowali Ranking Gmin Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

Wyniki Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali która planowana jest na 8 grudnia 2021 r. Wydarzenie będziemy realizowali w formule stacjonarnej w Hotelu Ambasador Premium Łódź.