Prawo pracy w 2023 r. Czyli o czym każdy praktyk powinien wiedzieć.

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Na 2023 r. zapowiadane są co najmniej dwie nowelizacje Kodeksu pracy, wprowadzające m.in. na stałe pracę zdalną oraz implementujące dyrektywę work-life balance. Obie zmiany są dopiero na etapie projektowym, stąd też koniec bieżącego roku to dobry moment na omówienie innych zagadnień, które kadrowiec w swojej codziennej pracy powinien znać.
• Podczas spotkania Forum zostaną podsumowane zmiany, które w ostatnim czasie weszły w życie oraz omówione zostaną zagadnienia, z którymi pracodawca samorządowy zmierzy się w 2023 r. Dotyczy to nie tylko wyższej płacy minimalnej, ale również zagadnień dotyczących czasu pracy, potencjalnej kontroli PIP a także najnowszej judykatury w przedmiocie prawa pracy.
• Spotkanie będzie też świetną okazją do dyskusji o bieżących problemach pracownic i pracowników kadr oraz pozwoli na nowo spojrzeć na dotychczasową, niekoniecznie prawidłową praktykę. Trener bowiem zaprezentuje najczęściej popełniane błędy w zakresie omawianej tematyki i zarekomenduje właściwe rozwiązania.
Celem najbliższej sesji Forum jest:
• Poznanie zmian w prawie pracy w 2023 r.
• Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania bieżących przepisów prawa pracy w samorządzie.
• Weryfikacja prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy.
• Konsultacje z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023 r. W jaki sposób zmodyfikować treść umowy o pracę oraz w jakich przypadkach nie jest to konieczne?
• Nowa minimalna stawka godzinowa w 2023 r. Kiedy zleceniodawca ma obowiązek zaktualizować treść trwających umów zlecenia?
• Kontrole PIP w 2023 r. Jakie zagadnienia będą w kręgu zainteresowania inspektora pracy, który pojawi się z kontrolą u pracodawcy samorządowego?
• Święto wypadające w sobotę w 2023 r. Czy można oddać dzień wolny w piątek po Bożym Ciele? Co zrobić gdy pracownik w dniu wolnym jest niezdolny do pracy i domaga się w zamian innego dnia?
• Skutki braku implementacji dyrektywy „work-life balance” w 2022 r. Czy pracownik już dzisiaj może żądać zwolnienia z powodu działania siły wyższej lub urlopu opiekuńczego powołując się bezpośrednio na przepisy dyrektywy?
• Badania profilaktyczne pracowników okazyjnie kierujących samochodem służbowym lub prywatnym. Jak prawidłowo wypełnić skierowanie? Czy pracodawca ma prawo/obowiązek weryfikować zakres przeprowadzonych przez lekarza badań?
• Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Czy kadry urzędu mają prawo czy obowiązek przechowywać teczkę dyrektora ?
• Dwie równoległe umowy o pracę z tym samym pracownikiem a prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
• Zasady naliczania stażu pracy pracownika i uzupełniania świadczeń ze stosunku pracy przy „spóźnionym” okazaniu dokumentów potwierdzających tzw. okresy zaliczalne np. okresy zatrudnienia – czyli pracownik skarży się do inspekcji pracy…i co dalej?
• Kierowanie pracownika na badania okresowe. Jaką procedurę przyjąć, aby była ona zgodna z RODO i Kodeksem pracy.
• Okres przechowywania danych osobowych kandydatów po naborze – stanowisko UODO vs. najnowsza judykatura.
• Dlaczego zdaniem UODO pracodawca nie może prewencyjnie weryfikować stanu trzeźwości pracownika, a nowe orzeczenie SN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców?
• Zasady świadczenia pracy przez obywateli Ukrainy 2023 r. – podstawa świadczenia pracy, wymagania formalne, przetwarzanie danych osobowych, niezbędna dokumentacja.
• Nowe obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 grudnia 2022 r.