Sesje szkoleniowe w 2024 r.
Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Rola sekretarza w prawidłowym zakończeniu kadencji organów wykonawczych oraz rad gmin i powiatów

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Sekretarzy

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Prawo pracy w jst – kluczowe zagadnienia i wyzwania w 2024 roku

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Dostęp do informacji publicznej - odmowa prawa do informacji publicznej.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Samorządowe prawo pracy dla kadry kierowniczej – aktualne oraz problematyczne zagadnienia

Sesje szkoleniowe w 2023 r.
Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Skarga, wniosek, petycja a dostęp do informacji publicznej

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Checklisty obowiązków pracodawcy przed wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Ochrona danych osobowych w świetle kontroli NIK

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zamówienia publiczne w JST

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Efektywność pracy sekretarza w urzędzie: Efektywna komunikacja i współpraca w zespole, sztuka delegowania zadań, zarządzanie czasem własnym

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Skargi wnioski i petycje w praktyce działalności organów JST

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Wdrożenie e-doręczeń. Co powinien wiedzieć Sekretarz i o czym powinien pamiętać?

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej - kompendium wiedzy kierownika jednostki

Sesje szkoleniowe w 2022 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Otwarte formaty danych i ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zmiany w udostępnianiu umów cywilno-prawnych w 2022 roku. Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych. Rejestr umów.

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Rejestr umów, organizacja w urzędzie, zaangażowanie, zobowiązania, wydatki

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Sekretarza w urzędzie

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Efektywność osobista na stanowisku Sekretarza JST

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Wybrane aspekty procesu administracyjnego

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Praca zdalna w praktyce Pracodawcy samorządowego oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, jako aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania jednostki samorządowej

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt Planowanie działalności w oparciu o dokumenty strategiczne z zachowaniem spójności w zarządzaniu ryzykiem w jednostce

Sesje szkoleniowe w 2021 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy na przełomie 2020/21 r.
2. Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja z uwzględnieniem wystąpień.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-sekretarzy-biezace-zmiany-i-aktualne-problemy-samorzadow/9316

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-nowa-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-oraz-dostepnosc-dla-osob/10654

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Raport o stanie gminy (powiatu).

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-sekretarzy-samorzadow-terytorialnych/11782

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Udostępnianie informacji publicznej.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-sekretarzy-udostepnianie-informacji-publicznej/13842

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Zaświadczenia w praktyce administracyjnej.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/forum-sekretarzy-nt-zaswiadczenia-w-praktyce-administracyjnej/15708 

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
 Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-sekretarzy-udostepnianie-informacji-publicznej/13842

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Problematyka petycji skarg i wniosków w ujęciu praktycznym.

2. Ochrona sygnalistów w JST.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/sesja-szkoleniowa-forum-sekretarzy-problematyka-petycji-skarg-i-wnioskow-w-ujeciu-praktycznym-oraz-ochrona-sygnalis/18061

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

2. Poprawność w komunikacji urzędowej - na przykładzie tekstów pisanych.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/forum-sekretarzy-ustawa-z-dnia-19-lipca-2019-r-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakres/19638

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/decyzja-o-odmowie-udostepnienia-informacji-publicznej/20574#zapiszsie

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Instrukcja kancelaryjna i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle praktyk wykorzystywania systemu EZD.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/instrukcja-kancelaryjna-i-elektroniczne-zarzadzanie-dokumentem-w-swietle-praktyk-wykorzystywania-systemu-ezd-szkole/21884

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Sygnaliści w jednostce samorządu terytorialnego.

2. Cyberbezpieczeństwo w JST. 
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/sygnalisci-w-jednostce-samorzadu-terytorialnego-cyberbezpieczenstwo-w-jst

Grudnia sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Zmiana przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.

Sesje szkoleniowe w 2020 r.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Funkcjonowanie administracji samorządowej w okresie stanu epidemii.

Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/forum-sekretarzy-pt-analiza-ryzyka-w-swietle-norm-i-obowiazkow-podmiotow-publicznych-aspekt-praktyczny-ryzyka/15782

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Spis Rolny w 2020 r.
2. Obowiązki pracodawcy samorządowego – zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-spis-rolny-w-2020-r-i-obowiazki-pracodawcy-samorzadowego-zmiany/1948

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/2986

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Współpraca Sekretarza z organem stanowiącym i wykonawczym.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-wspolpraca-sekretarza-z-organem-stanowiacym-i-wykonawczym-1/4720

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Regulaminy organizacyjne i pełnomocnictwa. Wyniki kontroli NIK.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-regulaminy-organizacyjne-i-pelnomocnictwa-wyniki-kontroli-nik/5571

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-202/6744

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Praca zdalna i komunikacja kryzysowa w JST.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-sekretarzy-praca-zdalna-i-komunikacja-kryzysowa-w-jst/8455