Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74 90-242 Łódź
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl

Zapraszamy do zrzeszenia w Forum i udziału w spotkaniach!