Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
5 lipca 2024 r.

Tematem spotkania będzie: Kontrole NIK w zakresie realizowania przez jst zadań związanych z zapewnieniem dostępności w 2024 r.

Wszystkie podmioty, wykonujące zadania publiczne muszą przestrzegać przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności i zapewniać ją w swojej instytucji. Realizacja tego obowiązku weryfikowana jest m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
Podczas spotkania wskażemy obszary kontroli, przyjrzymy się tym aspektom, które sprawiają instytucjom najwięcej problemów, zastanowimy się jak możemy je szybko i sprawnie poprawić. Spotkanie będzie przydatne do przygotowania się do przeprowadzenia monitoringu dostępności, przed sporządzeniem raportu, który trzeba będzie złożyć w 2025 roku. Podczas spotkania przestawimy i przeanalizujemy wiążące wytyczne dla instytucji publicznych w tej tematyce. 

Prowadzącym spotkanie będzie: Radca prawny, ekspert z kilkunastoletnim zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym raportu o zapewnieniu dostępności, monitorowania dostępności w instytucji, kompleksowej tematyki dotyczącej pracy i obowiązków koordynatora ds. dostępności. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, m. in. dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych. Członek zespołów, przeprowadzających audyty dostępności w jednostkach. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy szczegółowy program spotkania i informacje organizacyjne oraz kartę zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!