Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
19 czerwca 2023 r.

Tematem spotkania będą 3 istotne kwestie:

  • Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Planowane zmiany ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
  • Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPOTKANIA

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie majowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40 – 11.45 Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej. Proponowane zmiany w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Forumowicze poznają zmiany, które weszły w życie 17 kwietnia br. na skutek wprowadzenia nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej. Prowadzący zwróci uwagę na najważniejsze i problematyczne kwestie dotyczące  tego obszaru z punktu widzenia jednostki sektora finansów publicznych.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.25 Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp.
Podczas spotkania uczestnicy nabędą umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skuteczną realizacją dostępności w obszarach dostępności cyfrowej. Forumowicze, będą mogli w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tym obszarem, podczas omawiania 3-go modułu spotkania, poświęconego przeprowadzaniu testów dostępności cyfrowej.

13.25 – 13.30  Podsumowanie i zakończenie spotkania.  

Cele i korzyści z udziału w spotkaniu: 

  • Zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie w zakresie dostępności cyfrowej.
  • Weryfikacja umiejętności dotyczących sprawdzania czy strona internetowa jest dostępna cyfrowo.
  • Wskazanie błędów i nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów o dostępności cyfrowej.
  • Poznanie znowelizowanych przepisów z zakresu dostępności cyfrowej. 
  • Poznanie planowanych kierunków zmian, dotyczących propozycji nowelizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzący:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Członek Rady Dostępności ,działającej pod przewodnictwem Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!