Zarząd Forum Sekretarzy 

Tomasz Kornacki
Przewodniczący Zarządu Forum Sekretarzy
Sekretarz Powiatu Radomszczańskiego

Magdalena Majkowska
Członek Zarządu Forum Sekretarzy
Sekretarz Miasta Wielunia

Ewa Padzik
Członek Zarządu Forum Sekretarzy
Sekretarz Gminy Zduńska Wola

Grażyna Wielgus
Członek Zarządu Forum Sekretarzy
Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego