Sesje szkoleniowe w 2024 r.

Styczniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego – aktualne zagadnienia i praktyczne wskazówki postępowania

Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Prawo pracy dla Skarbnika

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Środki trwałe w praktyce

Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r.

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Aktualne problemy związane z wykonywaniem budżetu samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sygnalizowanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi przez nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego

Sesje szkoleniowe w 2023 r.

Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Audyt i kontrola w jednostce oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Finanse publiczne w 2023 roku

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Efektywność pracy skarbnika w urzędzie: Efektywna komunikacja i współpraca w zespole, sztuka delegowania zadań, zarządzanie czasem własnym

Sierpniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zarządzanie zespołem, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem

Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Finanse publiczne oraz zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego

Październikowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Budżet na rok 2024 i WPF na rok 2024 i lata kolejne

Listopadowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Jak przygotować JST do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej?

Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Prawo pracy dla Skarbnika

Sesje szkoleniowe w 2022 r.

Styczniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2021 r. według obowiązujących przepisów

Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Wejście w życie aktów prawa jst i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zmiany w podatku VAT od 2022 r. i w latach kolejnych

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Jarmark rozmaitości w zakresie problemów gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Środki trwałe. Ujęcia, wyceny i likwidacja rzeczowych aktywów trwałych

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Aktualne zagadnienia z zakresu finansów JST

Lipcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Aktualne zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej JST

Sierpniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Zarządzanie zespołem, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem

Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Planowanie budżetu i WPF na rok 2023

Październikowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Opinia w sprawie możliwości spłaty zobowiązania zwrotnego

Listopadowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Finanse JST

Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt. Ważne sprawy na koniec roku 2022 w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Sesje szkoleniowe w 2021 r.

Styczniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2020 r. wg obowiązujących przepisów
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbikow-sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-jednostek-o/9455

Lutowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Aktualne zagadnienia i problemy w rozliczaniu podatku VAT od 2021 r. 
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-
forum-skarbikow-samorzadow-terytorialnych-aktualne-zagadnienia/11063

Marcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-srodki-trwale-od-za/12616

Kwietniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-schematy-podatkowe/13827

Majowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST – klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-srodki-z-funduszu-p/13831 

Czerwcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-analizy-wpf-i-symulacje-zmian-sytuacji-finansowej-jst/17650

Lipcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Nowa ustawa prawo zamówień publicznych z punktu widzenia służb finansowo-księgowych
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-schematy-podatkowe/13827

Sierpniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: 
1. Odpowiedzialność skarbnika/głównego księgowego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2. Polityka rachunkowości dla JST.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-odpowiedzialnosc-skarbnika-glownego-ksiegowego-z-tytulu-naruszenia-dyscypliny-fi/18731

Wrześniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Finanse publiczne. Budżet JST na 2022 r.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/finanse-publiczne-budzet-jst-na-2022-r-szkolenie-stacjonarne/20754

Październikowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:  Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2021/2022 r.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/prawidlowe-przeprowadzanie-rozliczenie-i-dokumentowanie-inwentaryzacji-2021-2022-r-szkolenie-stacjonarne-2/23037

Listopadowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:  Zamknięcie ksiąg rachunkowych i prawidłowość sprawozdań finansowych za 2021 rok w świetle wyników kontroli.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/zamkniecie-ksiag-rachunkowych-i-prawidlowosc-sprawozdan-finansowych-za-2021-rok-w-swietle-wynikow-kontroli/24315 

Grudniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:  Aktualne wyzwania stojące przed Skarbnikami JST w związku z ostatnimi zmianami przepisów prawa.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/aktualne-wyzwania-stojace-przed-skarbnikami-jst-w-zwiazku-z-ostatnimi-zmianami-przepisow-prawa/24801

Sesje szkoleniowe w 2020 r.

Czerwcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Skuteczne działania windykacyjne przy wsparciu KRD
2. Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-likwidacja-zaleglosci-w-naleznosciach-jednostek-samorzadu-teryt

Lipcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-podatek-vat-w-samorzadzie-w-2020-r-z-uwzglednieniem-informacji/1949

Sierpniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-finansowanie-zadan-oswiatowych-jak-zoptymalizowac-wydatki-oswia/3135

Wrześniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Finanse publiczne oraz gospodarka finansowa w JST w roku 2021 i kolejnych.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-finanse-publiczne-oraz-gospodarka-finansowa-w-jst-w-roku-2021-i/4376

Październikowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …. 
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-uchwala-budzetowa-na-2021-rok-oraz-wieloletnia-prognoza-finanso/5511