Sesje szkoleniowe w 2021 r.

Styczniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2020 r. wg obowiązujących przepisów
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbikow-sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-jednostek-o/9455

Lutowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Aktualne zagadnienia i problemy w rozliczaniu podatku VAT od 2021 r. 
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-
forum-skarbikow-samorzadow-terytorialnych-aktualne-zagadnienia/11063

Marcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-srodki-trwale-od-za/12616

Kwietniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-schematy-podatkowe/13827

Majowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST – klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-srodki-z-funduszu-p/13831 

Czerwcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fora-samorzadowe/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-analizy-wpf-i-symulacje-zmian-sytuacji-finansowej-jst/17650

Lipcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.: Nowa ustawa prawo zamówień publicznych z punktu widzenia służb finansowo-księgowych
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/sesja-szkoleniowa-forum-skarbnikow-samorzadow-terytorialnych-schematy-podatkowe/13827

Sesje szkoleniowe w 2020 r.

Czerwcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
1. Skuteczne działania windykacyjne przy wsparciu KRD
2. Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-likwidacja-zaleglosci-w-naleznosciach-jednostek-samorzadu-teryt

Lipcowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK.
Szczegóły dotyczące spotkania 
http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-podatek-vat-w-samorzadzie-w-2020-r-z-uwzglednieniem-informacji/1949

Sierpniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-finansowanie-zadan-oswiatowych-jak-zoptymalizowac-wydatki-oswia/3135

Wrześniowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Finanse publiczne oraz gospodarka finansowa w JST w roku 2021 i kolejnych.
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-finanse-publiczne-oraz-gospodarka-finansowa-w-jst-w-roku-2021-i/4376

Październikowa Sesja szkoleniowa Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego nt.:
Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …. 
Szczegóły dotyczące spotkania 
https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-skarbnikow-uchwala-budzetowa-na-2021-rok-oraz-wieloletnia-prognoza-finanso/5511