Październikowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Skargi, wnioski i petycje w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników kontroli prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urzędy Wojewódzkie oraz projektowanych zmian ustawowych

27 października 2023 r. 10.00-14.30

Cele i korzyści:
• Przedstawienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie.
• Zdobycie niezbędnej wiedzy do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.
• Analiza wybranych wystąpień pokontrolnych i najczęściej wskazywanych przez organy kontroli błędów popełnianych w procedurze przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• Przedstawianie również projekty ustawy o zmianie ustawy o petycjach modyfikujący sposób postępowania z petycjami w organach samorządowych.


Prowadzący spotkanie:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.