Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Zamówienia publiczne w JST

14 czerwca 2023 r. 10.00-14.30

Podczas spotkania omówimy zagadnienia związane z:
• Udzielanie zamówień publicznych w jednostce i wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych.
• Zamówienia publiczne w projektach unijnych zgodnie z nowymi wytycznymi z zakresu kwalifikowalności na okres finasowania 2020-2027.
• Udzielanie zamówień w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.


Prowadząca spotkanie:
Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej oraz w Kancelarii Zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.