Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń. Zachęcamy Państwa do współpracy, zrzeszenia się w Forum i udziału organizowanych spotkaniach. 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie umowy i deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Jaracza 74 90-242 Łódź
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl

Zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej i udziału w sesjach szkoleniowych!