Sesje konsultacyjno-szkoleniowe zrealizowane w 2021 r.

Wrześniowa sesja Forum
Kadry w JST w obliczu dynamicznych zmian przepisów
Szczegóły: https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/kadry-w-jst-w-obliczu-dynamicznych-zmian-przepisow-szkolenie-stacjonarne/20748 

Listopadowa sesja Forum:
Zmiany w wynagrodzeniach oraz zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej
Szczegóły: https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zasady-prowadzenia-i-przechowywania-dokumentacji-kadrowo-placowej-w-tym-akt-osobowych/24266

Grudniowa sesja Forum:
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok
Szczegóły:
 https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/platnik-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-zamkniecie-roku-2021-oraz-zmiany-na-2022-rok#zapiszsie

Sesje konsultacyjno-szkoleniowe zrealizowane w 2022 r.

Lutowa sesja Forum:
„Czas pracy bez tajemnic”. Czyli o czym każdy praktyk powinien wiedzieć

Marcowa sesja Forum:
Aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy dla Pracowników działów kadr pracodawcy samorządowego

Majowa sesja Forum:
Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w samorządzie: regulamin pracy, wynagradzania oraz bieżące zmiany w prawie pracy.

Sierpniowa sesja Forum:
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w samorządzie

Wrześniowa sesja Forum:
Jak stworzyć efektywną procedurę w zakresie oceny okresowej pracowników samorządowych

Październikowa sesja Forum:
1 sierpnia 2022 r. jako termin na wdrożenie dyrektyw do polskiego porządku prawnego vs. rzeczywistość.
Jesienne problemy i wyzwania pracodawców samorządowych w związku ze wzrostem zachorowań na covid.

Grudniowa sesja Forum:
Prawo pracy w 2023 r. Czyli o czym każdy praktyk powinien wiedzieć

Sesje konsultacyjno-szkoleniowe zrealizowane w 2023 r.
Lutowa sesja Forum:

Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach.

Marcowa sesja Forum:
Wdrożenie w samorządzie zmian kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości