Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum:

Koniec kadencji organu stanowiącego 2018/2024. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biura rady w związku z zakończeniem bieżącej i początkiem nowej kadencji
3 lutego 2024 r. 10:00-14:30

Cele i przedmiot sesji:
Podczas sesji kompleksowo przeanalizujemy przepisy dotyczące zakończenia obecnej kadencji i rozpoczęcia nowej z perspektywy uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych, biur rady oraz pracowników i kierownictwa urzędu. Odpowiemy na pytania, które najczęściej budzą wątpliwości. Omawiane zagadnienia odniesiemy do praktycznych przykładów z pracy dotyczącej zakończenia kadencji rad.

Program sesji:
1. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:
• Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu – dieta proporcjonalna czy cała?
• Prawa radnego w związku z pracą zawodową.
2. Rozliczenie dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
3. Ochrona radnego po zakończeniu kadencji.
4. Podsumowanie pracy radnych.
5. Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego:
• Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego.
• Zasada ciągłości działania organu wykonawczego.
• Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
6. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta, sekretarzy i skarbników.
7. Oświadczenia majątkowe w ostatnim roku kadencji.
• Terminy składania oświadczeń majątkowych i data stanu majątku.
• Ostatnie oświadczenie a oświadczenia roczne.
• Analiza oświadczeń majątkowych w 2024 r.
8. Wybory samorządowe 2024 r. i zmiany w tym zakresie.
• Termin wyborów (I i II tura).
• Zasady wyborcze.
9. Praca rady bieżącej kadencji po wyborach samorządowych.
10. Pierwsza sesja nowej kadencji i jej przebieg.
• Termin I sesji i procedura jej zwołania.
• Przebieg I sesji.
11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.