Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Podstawy finansów publicznych oraz rola, zadania, uprawnienia organu stanowiącego dla Przewodniczących Rad JST w kontekście procedury budżetowej i finansowego funkcjonowania JST

10 grudnia 2022 r.

Forum zatytułowane Podstawy finansów publicznych oraz rola, zadania, uprawnienia organu stanowiącego dla Przewodniczących Rad JST w kontekście procedury budżetowej i finansowego funkcjonowania JST poświęcone będzie podniesieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej JST.

Prowadzący spotkanie: praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.