Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

7 września 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Inwentaryzacja za 2023 rok w jednostkach oświatowych

Cele sesji Forum:
• Przygotowanie merytoryczne do prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwentaryzacji.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek, jak skutecznie i szybko wykryć nieprawidłowości w inwentaryzacji, szczególnie w spisie z natury.
• Uczestnicy otrzymają instrukcję inwentaryzacyjną wraz ze wzorami dokumentów, sporządzanych w procesie inwentaryzacji oraz wzór porozumienia w sprawie inwentaryzacji jednostki obsługującej z jednostkami oświatowymi objętymi wspólną obsługą.

Prowadzący: 
Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i inwentaryzacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

17 października 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2024 rok.

Przedmiotem spotkania będzie jak wskazanie jak przygotować się do weryfikacji przez organ prowadzący danych, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Przekażemy wiedzę merytoryczną dotyczącą danych, wprowadzanych do SIO, jak również wskażemy poszczególne funkcjonalności i raporty systemu.

Cele sesji Forum:

  • Przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy. 
  • Przedstawienie informacji dotyczących merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, szczególnie w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  • Omówienie raportów w Strefie dla Zalogowanych.
  • Przedstawienie procedury potwierdzenia prawdziwości danych, wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
  • Omówienie także istotnej roli samorządu w procesie weryfikacji, wskazane w jaki sposób jst może sprawdzać dane wprowadzane przez szkoły, wyjaśnienie jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, tak, aby został uwzględniony do subwencji.

Prowadzący: Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.