Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

6 czerwca 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Dotacje podręcznikowe przed i po 15 maja 2023 roku oraz dotacje oświatowe na wychowanie przedszkolne

Cele sesji Forum:
• Zapoznanie z zasadami kalkulowania, wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przekazanej na zakup podręczników oraz podniesienie kompetencji osób obsługujących dotację podręcznikową z poziomu z poziomu samorządu gminnego konkretnej szkoły. Omówimy najczęściej pojawiające się problemy wynikające z realizacji powyższego zadania w 2023 roku, co w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia jego realizacji.
• Ugruntowanie wiedzy dotyczącej ustalenia właściwych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, ich aktualizacji a także zasad wydatkowania środków dotacyjnych, w tym przeznaczonych na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzący: Prawnik, ekspert i trener z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w jst, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, zarządzania edukacją. Współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. innymi ORE, Związek Gmin, Związek Miast ). Posiada duże doświadczenie w doradztwie największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce. W zakresie tematyki tzw. „bezpłatnych podręczników” w latach 2015-2023 przeszkolił ponad tysiąc dwieście osób, w tym urzędników samorządowych z cuw i z urzędów gmin, dyrektorów szkół, nauczycieli bibliotek, księgowych szkół i cuw. Posiada również doświadczenie w doradztwie i szkoleniach dedykowanych pracownikom największych wydawnictw podręcznikowych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

27 czerwca 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy, zmiany w obliczeniach stawek dotacji, nowe regulacje w 2023 r.

Od 2022 r. Fundusz Pomocy wspiera finansowanie przez jst dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Środki z tego Funduszu podlegają rozliczeniu, a niewykorzystane zwrotowi. Podczas sesji przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz zwrotu tych środków ze szczególnym naciskiem na nowe regulacje obowiązujące od 2023 r. Podpowiemy, jakie wydatki można sfinansować z Funduszu, zwrócimy uwagę na właściwe ujmowanie uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków.

Prowadzący: Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.