Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

23 września 2022 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz przełomowe zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli. Zmiany wchodzące w życie 1 września 2022 r.

Podczas sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum zaprezentujemy nowe wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zatrudnienia specjalistów i podpowiemy jak je zastosować w praktyce. Podczas spotkania omówimy również zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

13 października 2022 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Aktualne zagadnienia z zakresu dotowania szkół i przedszkoli z uwzględnieniem czterech aktualizacji oraz kontroli dotacji

Podczas sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum zaprezentujemy aktualne zagadnienia z zakresu dotowania szkół i przedszkoli oraz przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące planowania i kontroli dotacji

Prowadząca: Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.