FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego.

Głównym celem Forum jest poszerzanie wiedzy, a także wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań z zakresu oświaty. Forum stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z oświatą, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla środowiska zawodowego.

Chcielibyśmy aby Nasze Forum poprzez cyklicznie odbywające się szkolenia, rozbudowane o dyskusje problemowe z udziałem Pracowników Oświaty i konsultacje z ekspertami stało się przede wszystkim miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy jego członkami. Rozwijając Forum będziemy dążyć do tego by stanowiło ono wsparcie środowiska zawodowego Pracowników Oświaty, służyło poszerzeniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaliło metody działania i współpracę między Pracownikami Oświaty.