FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, które byłoby platformą współpracy i integracji włodarzy gmin województwa łódzkiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Inspiracją do utworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego są działające od 2000 r. przy Ośrodku FRDL w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które gromadzi obecnie ponad 90% włodarzy gmin województwa małopolskiego oraz powstałe w tym roku przy Ośrodku FRDL w Rzeszowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia. Oba fora stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych, niezależnie od sympatii politycznych poszczególnych ich członków. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego będzie kolejnym Forum działającym przy łódzkim ośrodku FRDL obok działających od wielu lat Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego oraz Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego.

Głównym celem działania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów Terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa łódzkiego. 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Jaracza 74 90-242 Łódź
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl

 

Zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej i udziału w sesjach szkoleniowych!