Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych
Województwa Łódzkiego, proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie umowy i deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Jaracza 74 90-242 Łódź
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl

Zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej i udziału w sesjach szkoleniowych!