MARCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

14 marca 2022 r. godz. 10:00-15:30

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa.
10.00 – 10.10 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.
10.10 – 11.00 Finanse JST – aktualna sytuacja i wyzwania stojące przed samorządami.
Prowadzący: Prezes RIO w Łodzi.

11.00 – 13.00 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika jednostki
Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów czy Starostów są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. W panelu podyskutujemy zatem o najczęstszych pułapkach finansów publicznych, grożących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zastanowimy się też jak im przeciwdziałać.
• Najczęściej popełniane błędy w JST związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie: należności, zaciągania zobowiązań, dokonywania wydatków, dotacji, inwentaryzacji, sprawozdawczości.
• Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność)..
Prowadząca: ekspert i wykładowca z zakresu finansów publicznych.
13.00 – 13.20 Wskazanie oszczędności dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz ochrony wody i energii.
Prowadzący: Kingspan.

13.20 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Finansowanie rozwiązań dla JST. Inwestycje, projekty, rozwój przedsiębiorczości szansą na rozwój jednostek samorządu terytorialnego.
Prowadząca: Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

15.30 Zakończenie spotkania.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.