Szanowni Państwo,

przed nami już VI edycja największego i najważniejszego organizowanego dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników.

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 12 - 13 marca 2024 r. w Warszawie.

O KONGRESIE

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne a program obejmie najważniejsze i kluczowe obszary zarządzania finansami samorządowymi. 

  • O zadaniach, wyzwaniach i problemach samorządów będziemy rozmawiać w trakcie dwóch dni spotkań, dyskusji i debat. Tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. To jak zawsze będzie dobra przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

O POOGRAMIE

W programie tegorocznego kongresu m.in.:

  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji. Dyskusja panelowa.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarzadzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy. Wystąpienie.
  • Kierunki zmian w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych i rola Skarbnika w tym zakresie. Dyskusja panelowa.
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. Debata plenarna.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Dyskusja panelowa.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Wystąpienie KSeF – wyzwanie w JST. Na co zwrócić uwagę? Kiedy się przygotować? Wystąpienie.
  • Potrzebne zmiany w mechanizmie ustalania wysokości subwencji oświatowej. Kierunek zmian. Wystąpienie.
  • Pomoc publiczna. Mechanizm finansowania działań samorządowych.

GOŚCIE, EKSPERCI 

Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Związki Samorządowe. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

 

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania propozycji tematów.

12 - 13 marca 2024 roku to najważniejsza data w kalendarzu Skarbnika! Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w Warszawie!